Εκδήλωση: Επισκευή σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Καβάλα,  Παρασκευή 18-5-2018, ώρα 16.45, HotelLUCY

Δείτε πρόσκληση, πρόγραμμα και αφίσα εκδήλωσης.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 23 Μαΐου 2018
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας