Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ-ΑΜ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.
Αντίστοιχα εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη.
Τα εκλεγμένα μέλη αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια.

Δείτε τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ-ΑΜ, πατώντας εδώ.

Δείτε τις ανακοινώσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ-ΑΜ, πατώντας εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας