Ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ-ΑΜ

Έχουν συγκροτηθεί και αναπτύσσουν δραστηριότητα οι εξής Ομάδες Εργασίας :

  • Ομάδα Εργασίας για το Μητρώο και τη βάση δεδομένων του ΤΕΕ-ΑΜ. Επικαιροποίηση του καταλόγου των μελών μέσω ερωτηματολογίου. Συγκέντρωση  στοιχείων όπως ηλεκτρονική διεύθυνση, σπουδές, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ειδικές γνώσεις, εμπειρία σε θέματα μελέτης-κατασκευής, απασχόληση,  ανεργία , κοινωνική δράση, συμμετοχή σε θεσμικά όργανα, μελετητικό ή εργοληπτικό πτυχίο, ασφάλιση κ.λπ.
  • Ομάδα Εργασίας για την ψηφιοποίηση της πολεοδομικής βάσης του Δημοσίου για την Καβάλα. Πολεοδομικοί Χάρτες, ΓΠΣ, κυρώσεις, αποφάσεις, οριοθετήσεις, πράξεις εφαρμογής, τροποποιήσεις, διορθώσεις, αναρτήσεις
  • Ομάδα Εργασίας για την ψηφιοποίηση της πολεοδομικής βάσης του Δημοσίου για τη Δράμα. Πολεοδομικοί Χάρτες, ΓΠΣ, κυρώσεις, αποφάσεις, οριοθετήσεις, πράξεις εφαρμογής, τροποποιήσεις, διορθώσεις, αναρτήσεις
  • Ομάδα Εργασίας για την ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΤΕΕ-ΑΜ
  • Ομάδα Εργασίας για τους Ευρωκώδικες - Αφορά τις στατικές μελέτες που συντάσσουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Ομάδα Εργασίας για τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Αυτή η Ο.Ε. θα προετοιμάσει την διοργάνωση δύο ημερίδων για τον ΚΕΝΑΚ στην Καβάλα και τη Δράμα
  • Καθορισμός Κριτηρίων Εκπροσωπήσεων Μελών του ΤΕΕ-ΑΜ σε Συμβούλια & Επιτροπές

Δείτε το έργο και/ή τις μελέτες που έχουν ολοκληρώσει οι Ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ-ΑΜ, πατώντας εδώ. 
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας