Προσκλήσεις συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας
Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
Πρόσκληση 1ης /2016 Συνεδρίασης Νομαρχιακής Επιτροπής Ν. Δράμας ΤΕΕ – ΑΜ 18 Ιανουαρίου 2016
Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Ν.Ε. Δράμας 19 Οκτωβρίου 2015
Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Ν.Ε. Δράμας 02 Φεβρουαρίου 2015
Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας 28 Οκτωβρίου 2014
Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Ν.Ε.Δράμας 01 Ιουλίου 2014
Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας 18 Ιουνίου 2014

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας