Μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας

 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας, εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ και αποτελείται από  5 μέλη.
Το προεδρείο της είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή της στις 8-3-2017 (μετά την εκλογή των μελών της κατά την συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ στις 2-3-2017), ως εξής:

Παράσχου Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος

Ιωαννίδης Γρηγόριος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος

Ανδρεάδου Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός, Γραμματέας

Εμμανουηλίδου Νικολέτα, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος  

Στοϊμενίδης Συμεών, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 21 Μαρτίου 2017
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας