Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Δράμας

 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας, εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ και αποτελείται από  5 μέλη.

3feeet

 

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής της Δράμας

 

 

 21266530

Οι ανακοινώσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής της Δράμας

 

 

 

   Οι προσκλήσεις συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας

 

01 2

  Το ιστολόγιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας

 

 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Δράμας :

  • Επεξεργάζεται θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού ενδιαφέροντος και εισηγείται σχετικά στην Αντιπροσωπεία ή τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΑΜ. Μπορεί επίσης να κάνει προτάσεις και για γενικότερα θέματα.
  • Ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ-ΑΜ σε Επιτροπές ή άλλα όργανα νομαρχιακού επιπέδου.
  • Εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ-ΑΜ σε νομαρχιακό επίπεδο, στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας ή της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας