Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΑΜ
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΑΜ, αποτελείται από 9 αιρετά μέλη. 

3feeet
 

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ–ΑΜ   


       
 

21266530

     Τα σημειώματα του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ

 
 

epitr poiot_clipart 1


Οι προσκλήσεις Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ–ΑΜΗ Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Στα πλαίσια αυτά, η Διοικούσα Επιτροπή :
  • Καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον Προϋπολογισμό του Τμήματος.
  • Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσης.
  • Εκτελεί το πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική της συνεδρίαση για τη δραστηριότητα της Δ/σας Επιτροπής πάνω σε σοβαρά θέματα.
  • Διαχειρίζεται την περιουσία του Τμήματος.
  • Συνιστά και συγκροτεί τις Μόνιμες Επιτροπές της έδρας του Τμήματος που εγκρίνονται από την Αντιπροσωπεία, καθώς και τις έκτακτες και Ομάδες Εργασίας που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.
  • Αποφασίζει για όλα τα θέματα αρμοδιότητας ΤΕΕ - ΑΜ που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία.
  • Καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του ΤΕΕ _ ΑΜ για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρο την αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης.
  • Συντονίζει το έργο των Μόνιμων Επιτροπών, ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε Συμβούλια και Επιτροπές.
  • Εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ - ΑΜ δημόσια δια του Προέδρου της.
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας