Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ, αποτελείται από 45 αιρετά μέλη. 
 
3feeet
 
 
Tα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ–ΑΜ
 
 
 
 
epitr poiot_clipart 1   
Οι προσκλήσεις Συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ–ΑΜ
 
 
 
 
 
Η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των μελών του Περιφερειακού Τμήματος, με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.
Η Αντιπροσωπεία έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • Την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.
  • Την προέγκριση του προϋπολογισμού του τμήματος μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΤΕΕ, του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας καθώς και του οικονομικού απολογισμού του Περιφερειακού Τμήματος για κάθε χρόνο
  • Τη χάραξη της γενικής πολιτικής του Τμήματος, των βασικών αρχών και θέσεών του.
  • Την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μονίμων Επιτροπών του Τμήματος που προβλέπονται από το άρθρο 14 μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας