Ανανέωση καταλόγου πραγματογνωμόνων ΤΕΕ-ΑΜ / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ-ΑΜ

Η υποβολή αίτησης αναφέρεται σε νέες εγγραφές ή σε ανανέωση εγγραφής ήδη εγγεγραμμένων στον κατάλογο με νέα ή διαφορετικά αντικείμενα και γίνεται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση και υποβολή τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας. Οι ήδη εγγεγραμμένοι δεν απαιτείται να ανανεώσουν την συμμετοχή τους εάν δεν υπάρχουν αλλαγές. Η προτίμηση μπορεί να εκδηλωθεί και ισχύει μόνον για πέντε (5) κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών από τον σχετικό πίνακα. Οι νέοι πραγματογνώμονες, πρέπει να έχουν συμπληρώσει πενταετία από την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών είναι μεν αμειβόμενη αλλά είναι μία σημαντική δράση του ΤΕΕ που θεωρείται προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 06 Απριλίου 2017
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-ΑΜ (περιόδου 2017-2019)

Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι θεσμοθετημένα όργανα του Τμήματος, με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και λειτουργούν με ειδικό κανονισμό λειτουργίας. Η συστηματική και μόνιμη λειτουργία των Μονίμων Επιτροπών παράγει τις τεκμηριωμένες θέσεις του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και στα θέματα που αφορούν τον ποιοτικό και κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας με παρεμβάσεις για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 06 Απριλίου 2017
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ-ΑΜ σε επιτροπές διαγωνισμών μελετών

Το ΤΕΕ - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), δημιουργεί καταλόγους  μελών του για Καβάλα και Δράμα, ανά κατηγορία κύριας μελέτης (σύμφωνα με το Π.Δ. 541/78 όπως ισχύει), από τον οποίο θα ορίζονται με δημόσια κλήρωση οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στους ως άνω καταλόγους,  μέχρι και την Δευτέρα, 10-4-2017, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την  ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία τους παραπέμπει ο ακόλουθος σύνδεσμος: https://goo.gl/forms/dGjqiFI9p1mBn4NI3

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017
 
Δελτίο Τύπου, 14-3-2017 : Ενημερωτική εκδήλωση για τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο και το ΤΜΕΔΕ

Με μεγάλη συμμετοχή μηχανικών από την Καβάλα και τη Δράμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαρτίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας στην Καβάλα, η εκδήλωση  για το νέο Ασφαλιστικό Νόμο 4387/2016 και για τη λειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ που πραγματοποίησε το Τμήμα, με ομιλητή τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνο Μακέδο.

alt

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, παρουσίασε την πραγματικότητα που διαμορφώνει για τον κλάδο μας, ο νέος ασφαλιστικός νόμος μετά την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ και αναφέρθηκε στις κρίσιμες προκλήσεις και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς με τις λιγότερες δυνατές αναταράξεις, μεταξύ των οποίων η εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΚΑ αλλά και ο εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να μπορούν να κερδίσουν το δικαίωμα της επιβίωσης.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα και τα ανοιχτά ζητήματα όπως η λειτουργία των συμβουλευτικών επιτροπών  και των επιμέρους επιτροπών που ορίζει ο νόμος αλλά  δεν λειτουργούν και στα ζητήματα που παρατηρούνται στον υπολογισμό των εισφορών, στην παράλληλη ασφάλιση και τον υπολογισμό των συντάξεων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση υποστήριξης επαγγέλματος (ομάδα εργασίας help desk) και νέων μηχανικών του ΤΕΕ-ΑΜ

Το ΤΕΕ-ΑΜ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την δημιουργία δομής υποστήριξης του επαγγέλματος και των νέων μηχανικών (help desk), με βασικό σκοπό και επιδίωξη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των εν γένει προβλημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων των συναδέλφων μας, κυρίως των προβλημάτων της καθημερινόττητας και σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα των προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία και τις διαδικασίες στις Υπηρεσίες Δόμησης σε Καβάλα και Δράμα, σε πολλές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, όπως οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Μεταφορών, Υγιεινής, κλπ με τις οποίες συναλλάσονται οι συνάδελφοι, τα Γραφεία των Δήμων που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων και βεβαίως άλλες συναφείς Υπηρεσίες.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 02 Μαρτίου 2017
 
Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης του ΤΕΕ-ΑΜ για το 2017

Το ΤΕΕ-ΑΜ διοργανώνει την ετήσια εκδήλωσή του για το έτος 2017, την Παρασκευή 10 Μαρτίου και ώρα 21:00, στο Hydrama Grand Hotel στη Δράμα και προσκαλεί τα μέλη του και τους φίλους του να παραβρεθούν.

                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των προσκλήσεων, αυτές  προπωλούνται στα γραφεία του Τμήματος σε Καβάλα και Δράμα.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017
 
Προσφυγή του ΤΕΕ και των μηχανικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νόμου και των νέων ασφαλιστικών εισφορών

Στο ΣτΕ προσέφυγε σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και οι διπλωματούχοι μηχανικοί κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου, καθώς η εφαρμογή του παραβιάζει σωρεία διατάξεων και αρχών τόσο του Ελληνικού Συντάγματος όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να κρίνει, εν ονόματι της δικαιοσύνης, αν η κυβέρνηση μπορεί να δημεύει τον κόπο των μηχανικών, των Ελλήνων επιστημόνων.

Ο αγώνας κατά του νέου νόμου θα συνεχιστεί  με κάθε νόμιμο τρόπο

Δείτε αναλυτικά την σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ εδώ.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017
 
ΗΜΕΡΙΔΑ - "Υαλοπίνακες : Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές"

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.) διοργανώνει ημερίδα με θέμα  "ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" υπό την αιγίδα του ΤΕΕ-Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ-ΑΜ, Βότση 2, Καβάλα.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων ειδικότερα για το κορυφαίο δομικό υλικό τον υαλοπίνακα. 

Ο υαλοπίνακας διαθέτει όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ .

 
Αποτελέσματα Εξετάσεων για την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος περιόδου Φεβρουαρίου 2017

αναλυτικά δείτε εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017
 
Σύνδεσμος Εεργοληπτών Δημ. Εργων Ν. Καβάλας

Ενημερωτική Ημερίδα με θέματα: 1. Ενημερωνόμαστε για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ.) και

2. Εφαρμογή Ν4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Αναλυτικά δείτε εδώ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017
 
Παρέμβαση για τη διατήρηση της αυτόνομης διοικητικής δομής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας

Παρέμβαση στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την μη κατάργηση και διατήρηση της αυτόνομης διοικητικής δομής της ΕΦΑ Δράμας στα πλαίσια του νέου οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου από το  ΤΕΕ-ΑΜ (δείτε το έγγραφο εδώ).

 
Ανάγκη σχεδίου δράσης για την επιβίωση του κλάδου και για την ανατροπή των καταστροφικών ρυθμίσεων στα πλαίσια του ασφαλιστικού

Την ανάγκη για την ανάπτυξη από ΤΕΕ ενός σχεδίου και ενός σαφούς πλαισίου δράσης και παρεμβάσεων, το οποίο θα είναι γνωστό στους μηχανικούς, και θα συμβάλει σε λύσεις επιβίωσης μέσα στο δυσμενέστατο επαγγελματικό περιβάλλον, όπως εξελίσεται και μετά το νέο ασφαλιστικό, όπου η επικρατέστερη κατάσταση για τους συναδέλφους είναι η ιδιότυπη ανεργία, επισημαίνει σε έγγραφό του προς το κεντρικό ΤΕΕ το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (δείτε το έγγραφο εδώ).

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
 
Παρέμβαση για άμεση κατάργηση της απαίτησης προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας επιλεκτικά από τους πρώην μετόχους του ΤΣΜΕΔΕ για άσκηση ιδιωτικού έργου

Το ΤΕΕ-ΑΜ με έγγραφό του ζητά από τα αρμόδια υπουργεία την άμεση νομοθετική ρύθμιση για το θέμα, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου, προκειμένου αφενός να εξαλειφθούν αδικαιολόγητες συνθήκες άνισης μεταχείρισης σε βάρος των διπλωματούχων μηχανικών αλλά και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους που πλήττονται από την ανεργία και την κρίση να έχουν πρόσβαση σε εργασία και εισόδημα για να αποκτήσουν και τη δυνατότητα να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους (δείτε το έγγραφο εδώ)

  

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Κοινής Ενημερωτικής εκδήλωσης για τους Δασικούς Χάρτες

αναλυτικά η πρόσκληση εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017
 
Πρόγραμμα εξετάσεων για την χορήγηση Άδειας Ασκησης Επαγγέλματος, περιόδου Φεβρουαρίου 2017

 

αναλυτικά δείτε εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2017
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ-ΑΜ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221,
παρ. 8, περίπτωση β΄ υποπερίπτωση γγ΄,  περίπτωση ε΄ και περίπτωση στ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016),
δημιουργεί Καταλόγους  Μελών του για Καβάλα και Δράμα από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών έργων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε αφού συμπληρώσουν τα δύο σχετικά αρχεία  (το αρχείο τύπου pdf ανοίγει με το προγράμμα Adobe Acrobat Reader και με αυτό μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα)
 
1. Να τα αποθηκεύσουν με το Επώνυμό τους ξεχωριστά το καθένα
 
παράδειγμα 1 : erga–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)
παράδειγμα 2 : ypdilosi–erga–eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)
 
και

2. Να τα αποστείλουν ως συνημμένα έως την 13/2/2017 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:


για Καβάλα : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
για Δράμα   : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Συνημμένα αρχεία

1. Αίτηση συμμετοχής στις επιτροπές έργων
2. Υπεύθυνη Δήλωση

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Άμεση λύση των προβλημάτων των μηχανικών ζητά το ΤΕΕ από το Υπουργείο Εργασίας

αναλυτικά δείτε εδώ

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 31-3-2017

Δείτε την σχετική απόφαση του ΕΦΚΑ (εδώ)

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ενημέρωση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

δείτε την πρόσκληση εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΑΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Ειδική Συνεδρίαση, της 16ης Ιανουαρίου, της νέας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ που προέκυψε μετά τις γενικές εκλογές του ΤΕΕ της 20ης Νοεμβρίου 2016, εκλέχθηκαν  με την προβλεπόμενη διαδικασία των έμμεσων εκλογών και μυστικών ψηφοφοριών, τα νέα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ-ΑΜ, δηλαδή τα μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής, ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         ΝΑΣΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ. Ανάπτυξης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, Πολιτικός μηχανικός

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:           ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Πολιτικός  μηχανικός

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μηχ/γος Ηλ/γος μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αρχιτέκτονας μηχανικός

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :          ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Μηχανολόγος μηχανικός

ΜΕΛΗ:                                  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Ηλεκτρολόγος μηχανικός

                                               ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Χημικός μηχανικός

                                               ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Αρχιτέκτονας μηχανικός                   

                                               ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πολιτικός μηχανικός

                                               ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός μηχανικός

                                               ΜΑΧΜΟΥΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πολιτικός μηχανικός

Για τους εκλεγέντες στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ-ΑΜ είναι μεγάλη η τιμή της εμπιστοσύνης των συναδέλφων, που αναλαμβάνεται ως μεγάλη ευθύνη μπροστά στο δρόμο που έχουμε μπροστά μας  στη δυσκολότερη περίοδο για τον κλάδο των μηχανικών, όπου θα ανταπεξέλθουμε με συστράτευση όλων, εκλεγμένων και μη, σε μία πορεία συνεργασίας και αφοσίωσης για επιτυχίες και αποτελέσματα στο σκοπό μας, που είναι η υπηρέτηση του επαγγέλματος, των συναδέλφων και του θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017
 
Προκήρυξη εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος

κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00 - 13:00)

αναλυτικά δείτε εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017
 
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που αφορά τους διπλοασφαλισμένους

Αναλυτικά δείτε εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016
 
'Εφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο συνάδελφος Τάσος Καρκαντζέλης

Ένας δυναμικός άνθρωπος, αγωνιστής, ενεργός πολίτης, δημιουργικός και πολύπλευρος

στην επιχειρηματικότητα, με όραμα για τον τόπο του.

Από το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ και τον ΠΣΔΜΗ/Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας,

θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά και τους οικείους του.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016
 
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

euxes TEE 2017

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016
 
Ανάρτηση αποτελεσμάτων των εκλογών του ΤΕΕ

Αποτελέσματα εκλογών Τ.Ε.Ε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016
 
Επίλυση προβλήματος πρόσθετων τελών Α΄ Εξαμήνου 2016

Αναλυτικά δείτε εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016
 
Ανακοίνωση Προέδρου ΤΣΜΕΔΕ - Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου Με Οφειλές

Αναλυτικά δείτε εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 9 από 12

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας