Γεωδυναμικό Ινστιτούτο - Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας

Σας ενημερώνουμε ότι από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχουν εγκατασταθεί πέντε (5) επιταχυνσιογράφοι στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την καθημερινή καταγραφή των οργάνων που εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα, στη Θάσο, στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή. Μάλιστα, είναι εμφανής η εξαιρετικά θορυβώδης καταγραφή στην Κομοτηνή (αλλουβιακές αποθέσεις σε συνδυασμό με τη θέση του κτιρίου σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης) σε αντίθεση με την πολύ ήσυχη καταγραφή της Καβάλας (βραχώδες υπόβαθρο εκτός του κέντρου της πόλης-στο κτίριο του Δασαρχείου). Οι σελίδες ανανεώνονται συνεχώς αυτόματα και κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε 30 λεπτά καταγραφής.

Ως Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δρ. Ιωάννη Καλογερά, Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα καθώς και τον Πολιτικό Μηχανικό Δημήτρη Παπαλεξίου που είχε ενεργή συμμετοχή στην εγκατάσταση των σεισμογραφικών οργάνων αλλά και έχει βοηθήσει στην ενσωμάτωση τεχνολογιών επικοινωνίας και τηλεμετρικής διαχείρισης επιταχυνσιογράφων. Η παραπάνω δράση, πέρα από την επιστημονική της σημασία, δημιουργεί προϋποθέσεις στενότερης συνεργασίας των δύο φορέων στον τομέα της σεισμικής μηχανικής των κατασκευών.

Λάζαρος Βασιλειάδης

Εδώ θα βρείτε το Χάρτη Σεισμικής Δραστηριότητας της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο

ΚΑΒΑΛΑ
http://bbnet.gein.noa.gr/accel_qplots/KAVA.active.gif

ΘΑΣΟΣ
http://bbnet.gein.noa.gr/accel_qplots/THSA.active.gif

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
http://bbnet.gein.noa.gr/accel_qplots/KOMA.active.gif

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
http://bbnet.gein.noa.gr/accel_qplots/ALXA.active.gif

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας