Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή τουριστικών επιχειρήσεων στο διακρατικό έργο EXCELTOUR

00020001Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΑΜ) υλοποιεί το διακρατικό έργο "EXCELTOURBusinessExcellenceinTourism", ως επικεφαλής εταιρικής σχέσης με εταίρους από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Αρμενία, την Ουκρανία και την Τουρκία

Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πιστοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων κατά το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διαχείριση της Ποιότητας (EuropeanFoundationforQualityManagementEFQM)

Το μοντέλο EFQM είναι το πλέον ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο για τη διαχείριση της ποιότητας και έχει εφαρμογή σε χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί για τις επιχειρήσεις πυξίδα αποτελεσματικής διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και ισχυρότατο εργαλείο marketingστη διεθνή αγορά. Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες κατά το Μοντέλο EFQMθεωρούνται διεθνώς η επιχειρηματική ελίτ στον κλάδο τους

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται τουριστικές επιχειρήσεις κάθε είδους της Ανατολικής Μακεδονίας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο έργο EXCELTOURμε σκοπό να πιστοποιηθούν κατά το Μοντέλο Αριστείας EFQM, με κόστος το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμού του διακρατικού έργου,. Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ-ΑΜ καλύπτει τόσο το κόστος πιστοποίησης από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές, όσο και το κόστος συμβούλων – διευκολυντών (facilitator) που θα αναλάβουν πλήρως την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά το στάδιο της προετοιμασίας τους για την πιστοποίηση

Το στάδιο της προετοιμασίας των επιχειρήσεων προγραμματίζεται για το διάστημα Ιούλιος 2021 – Δεκέμβριος 2021 και η επιθεώρηση για την πιστοποίηση στο διάστημα Ιανουάριος 2022 – Φεβρουάριος 2022

Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν επιχειρήσεις/ οργανισμοί που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με παροχή τουριστικών υπηρεσιών (καταλύματα, εστίαση, τουριστικά γραφεία, μεταφορές κλπ), που έχουν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1.1.2016 και απασχόλησαν περισσότερους από 10 εργαζόμενους το 2019. Θα επιλεγούν συνολικά 10 οργανισμοί από την Ανατολική Μακεδονία με σειρά προτεραιότητας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους

Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν online τη φόρμα που βρίσκεται στο σύνδεσμο

https://form.jotform.com/211445081263044

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΤΕΕ ΑΜ, (Ευάγγελος Γερασίμου) τηλ. 251.0227430, ή στο συντονιστή του έργου (Γιώργος Σταμπουλής) τηλ. 6977.000922

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας