Ανανέωση καταλόγου πραγματογνωμόνων ΤΕΕ-ΑΜ / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ-ΑΜ

Η υποβολή αίτησης αναφέρεται σε νέες εγγραφές ή σε ανανέωση εγγραφής ήδη εγγεγραμμένων στον κατάλογο με νέα ή διαφορετικά αντικείμενα και γίνεται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση και υποβολή τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας. Οι ήδη εγγεγραμμένοι δεν απαιτείται να ανανεώσουν την συμμετοχή τους εάν δεν υπάρχουν αλλαγές. Η προτίμηση μπορεί να εκδηλωθεί και ισχύει μόνον για πέντε (5) κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών από τον σχετικό πίνακα. Οι νέοι πραγματογνώμονες, πρέπει να έχουν συμπληρώσει πενταετία από την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών είναι μεν αμειβόμενη αλλά είναι μία σημαντική δράση του ΤΕΕ που θεωρείται προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.


Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των πραγματογνωμοσυνών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ενότητα ''Πραγματογνωμοσύνες-Χρήσιμες πληροφορίες'' όπου κατευθύνει το ακόλουθο link :  http://www.teeam.gr/teeamgeneral/pragma.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στον Κατάλογο Πραγματογνωμόνων του Τμήματος μέχρι και την Τετάρτη 18-4-2017, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία τους κατευθύνει ο σύνδεσμος:  https://goo.gl/forms/VFlNXs4mjku3L1xW2.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 06 Απριλίου 2017
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας