Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-ΑΜ (περιόδου 2017-2019)

Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι θεσμοθετημένα όργανα του Τμήματος, με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και λειτουργούν με ειδικό κανονισμό λειτουργίας. Η συστηματική και μόνιμη λειτουργία των Μονίμων Επιτροπών παράγει τις τεκμηριωμένες θέσεις του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και στα θέματα που αφορούν τον ποιοτικό και κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας με παρεμβάσεις για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η στελέχωση των Μόνιμων Επιτροπών προκύπτει μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος στην πρόσκληση του Τμήματος.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-ΑΜ μέχρι και την Τετάρτη 18-4-2017, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία τους κατευθύνει ο σύνδεσμος: https://goo.gl/forms/Q2187rlvSJ2BRrdu1

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 06 Απριλίου 2017
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας