ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Για την ενημέρωσή σας διενεργήθηκε με επιτυχία και ικανοποιητική προσέλευση, η ημερίδα για τις ''Υφιστάμενες Κατασκευές Μειωμένης Ανθεκτικότητας'' ενώ έγινε και παρουσίαση του προγράμματος SCADA Pro.

Ειδικότερα αναλύθηκε η αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και Φέρουσα τοιχοποιία, το θεσμικό πλαίσιο καθώς και παρουσιαση του προβλήματος και τρόποι αντιμετώπισής του. Πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά σε μη καταστροφικους και ημι-καταστροφικούς ελέγχους σε υφιστάμενες κατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα και Φέρουσα Τοιχοποιία για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών τους, ενω έγινε και εκτίμηση διάβρωσης οπλισμών λόγω σημαντικών επιπτώσεων στη στατική επάρκεια. Τέλος παρουσιάστηκε παράδειγμα αποτίμησης από Φέρουσα Τοιχοποιία κατά EC8-3 στο SCADA Pro και τρόποι αποκατάστασης και διαστασιολόγησης ενισχύσεων.

ace 1

ace 2

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας