ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

TEEAM 1.3

Πρόσφατα παραβρέθηκε στα γραφεία της έδρας της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε., αντιπροσωπεία/μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από :

1. τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μιχάλη Παπαδόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

2. τον Γ.Γ. της Δ.Ε. Απόστολο Παυλίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολογίας Υπολογιστών

3. τον Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΑΜ, Γιώργο Νάστο, Μηχανικό Χωροταξίας.- Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,

4. το μέλος της Δ.Ε. Σωτήρη Λαζαρίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

5. το μέλος της Δ.Ε. Σωτήρη Τσεκμέζογλου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών

         H συνάντηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διαβούλευσης και δημοσιοποίησης του τοπικού προγράμματος για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της εν λόγω προκήρυξης του τοπικού Προγράμματος του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα).

       Στο πλαίσιο της συνάντησης διερευνήθηκε και διαμορφώθηκε το πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΕ-ΑΜ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας τόσο σ΄ ότι αφορά δράσεις εμπλοκής του ΤΕΕ-ΑΜ στην παρούσα προκήρυξη του ΠΑΑ 2014-20200 όσο επίσης και σε άξονες συνεργασίας για πιλοτικές εφαρμογές δημιουργίας προδιαγραφών υλοποίησης εμβληματικών δημόσιων έργων που θα υλοποιηθούν σε μελλοντικές προσκλήσεις τόσο του Γεωργικού Ταμείουτου ΠΑΑ 2014-2020 όσο και του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας του του ΕΠΑΛΘ. Ειδικότερα στα πλαίσια των επικείμενων προσκλήσεων του Μονοταμειακού μέσω του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΠΑΛΘ) που αφορά την ΔΕ Καβάλας, η ανάδειξη του παραθαλάσσιου μετώπου της πόλης, η οικιστική αναβάθμιση της περιοχής της Παναγίας καθώς και η ανάδειξη του παραθαλάσσιου και αλιευτικού χαρακτήρα της πόλης της Καβάλας θα αποτελέσουν τομείς αιχμής της εμπλοκής αυτής καθ΄ αυτής της συνεργασίας του ΤΕΕ-ΑΜ.

         Το τμήμα μας στην συνέχεια αυτής της συνάντησης αισθάνεται υποχρεωμένο να ευχαριστήσει την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για την ουσία της συνεργασίας η οποία ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει την βάση αναφοράς και εμπλοκής του φορέα μας για την ορθολογική υλοποίηση δύο εξαιρετικών προγραμμάτων που θα συνδράμουν στην επανεκκίνηση της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας στο σύνολο των περιοχών του Νομού Καβάλας.

ANKA TEEAM 1

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας