Παράταση υποβολής αρχείων Ν.4178/2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4495/2017, Ν.4178/2013
(Παράταση Ν.4178/2013 & 4495/2017)

Παράταση μέχρι τις 03/11/2019, για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, για τις περιπτώσεις υπαγωγής του Ν.4178/2013 και οι οποίες δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017, δίνεται με τροπολογία που μόλις κατατέθηκε (2129/238/22.4.2019) και αναμένεται να ψηφιστεί στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται παράταση στις περιπτώσεις μείωσης του προστίμου 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 έως τις 10/5/2019 (ΠΡΟΣΟΧΗ, δηλ. σε 18 ημέρες). Από την επομένη ημέρα υπάρχει αύξηση 10%, δηλ. έρχεται μία συνολική αύξηση άνω του 22%.
Τέλος στην ίδια τροπολογία προβλέπονται και άλλες ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τους συναδέλφους μηχανικούς.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 22 Απριλίου 2019
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας