ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CERTOUR II με επικεφαλής εταίρο το ΤΕΕ- ΑΜ

Dear friends, representatives and members of the CERTOUR II project, for a better SME Management, which is implemented in the framework of the BLACK SEA BASIN Programme,

In my capacity as President of the Technical Chamber of Greece – Eastern Macedonia Branch (TEE-AM), Lead Beneficiary of the project, I am feeling sure and permit me proud, that the latest 6 months we have succeeded to implement the vast majority of the foreseen activities according to the initial plan and archive important outcomes and results.

Also we have managed to establish a strong partnership.

Many thanks to the representatives and the delegationsfrom ROMANIA, TURKEY, UKRAINE, ARMENIA and GREECE (Municipality of Xanthi), for their collaboration to the overall success of our project.

The Steering Committee meeting in Armenia, (Yerevan, April 3-6 2019) is just completed.

I would like to thank our hosts, the Armenian partners, for organizing this Steering Committee Meeting in the best possible way, feeling grateful for their unique hospitality and especially Mrs. Anahit Ghazanchyan and her collaborators, Mrs. Knarine Sargsyan and Mr. Ruben Sarukhanyan for their efforts and kindness.

Finally great thanks to the general coordinator and soul of the hole project, Mr. George Stampoulis and his collaborator Miss Marilena Symeonidou.

Thank you very much again for all.

Michalis Papadopoulos, Architect Engineer, President.

Αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι και μέλη του έργου CERTOURII, για μια καλύτερη διαχείριση των Micro – Μεσαίων Επιχειρήσεων Τουρισμού, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της μαύρης θάλασσας. Με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΑM), επικεφαλής δικαιούχος του έργου, αισθάνομαι σίγουρος και επιτρέψτε μου να είμαι περήφανος, ότι τους τελευταίες 6 μήνες καταφέραμε να εφαρμόσουμε την συντριπτική πλειοψηφία των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο και κεφαλαιοποιήσουμε σημαντικά αποτελέσματα.
Επίσης καταφέραμε να καθιερώσουμε μια ισχυρή εταιρική σχέση.
Ευχαριστούμε πολύ τους εκπροσώπους και τις αντιπροσωπείες της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας και της Ελλάδας (Δήμος Ξάνθης), για τη συνεργασία τους στη συνολική επιτυχία του έργου μας. Η συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής στην Αρμενία (Ερεβάν 3-6 Απριλίου 2019) μόλις ολοκληρώθηκε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες μας, τους Αρμένιους εταίρους μας, για την οργάνωση αυτής της συνάντησης της διευθύνουσας επιτροπής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, νιώθοντας ευγνώμων για τη μοναδική φιλοξενία τους και ιδιαίτερα την κα Anahit Ghazanchyan και τους συνεργάτες της, την κα Knarine Sargsyan και τον κ. Ruben Sarukhanyan για την προσφορά τους.Τέλος, πολλές ευχαριστίες στον Γενικό Συντονιστή και την ψυχή του όλου έργου, κ. George Stamboulis και την συνεργάτη του miss Marilena Symeonidou.
Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους.
Μιχάλης Παπαδόπουλος, αρχιτέκτονας μηχανικός, πρόεδρος.

123

CROP 1 456

CROP 2 71011

CROP 3 121314


 8

9

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας