Σύντομος Κύκλος Εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων ΣΑΜΕΕ (ADR), 29/05/2017- 02/06/2017

Στο πλαίσιο των Σύντομων Κύκλων Εκπαίδευσης, που διοργανώνει το ΤΕΙ ΑΜΘ, διεξάγεται κύκλος εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από τις 29/05/2017 έως και τις 02/06/2017, διάρκειας 44 ωρών, για περιορισμένο αριθμό θέσεων και με την έγκριση του Υπουργείου Υποδομών &  Μεταφορών και της Αρχής Σιδηροδρόμων. 

Απευθύνεται σε αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και τις 22/05/2017. 

Περισσότερες πληροφορίες (τηλ. γραμματείας Scc: 2510 462129) δίνονται στο παρακάτω site: http://scc.teiemt.gr/adr/

 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας